Редакційна колегія

Головний редактор:
Бисага Юрій Михайлович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Заступник головного редактора:
Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Відповідальний секретар:
Рогач Олександр Янович – доктор юридичних наук, професор, проректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Члени редколегії:
Бисага Юрій Юрійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правових дисциплін Карпатського університету ім. Августина Волошина;

Бедь Віктор Васильович доктор юридичних наук, професор, ректор Карпатського університету ім. Августина Волошина;

Білаш Олександр Володимирович доктор теології, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Бобровник Світлана Василівна – доктор юридичних наук, професор кафедри теорії юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

Булеца Сібілла Богданівна – доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Віхляєв Михайло Юрійович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та трудового права Запорізького національного університету;

Гайнішова Едіта – доктор прав, доктор філософії, Університет імені Я.А. Коменського (м. Братислава, Словацька Республіка);

Гарагонич Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України;

Головко Катерина Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу Національного університету «Одеська юридична академія»;

Гомонай Василь Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Греца Ярослав Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Громовчук Мирослава Володимирівна кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Dela Mirosław  доктор юридичних наук, вчитель права та економіки, директор Інституту соціальних справ, судовий медіатор,  Вроцлавський університет (м. Вроцлав, Республіка Польща);

Дзера Олександр Васильович – доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, член­-кореспондент Академії правових наук України, професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

Дрозд Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ;

Жежихова Мартина – кандидат юридичних наук, доцент Університету ім. П.Й. Шафарика (м. Кошице, Словацька Республіка);

Ковач Юліус доктор юридичних наук, професор, проректор Панєвропської високої школи (м. Братіслава, Словацька Республіка);

Колодій Анатолій Миколайович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, начальник кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ;

Лазур Ярослав Володимирович – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Легеза Юлія Олександрівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

Лемак Василь Васильович – доктор юридичних наук, член-­кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Ленгер Яна Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Марцеляк Олег Володимирович – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Заслужений юрист України;

Мраз Станіслав  доктор юридичних наук, професор, ректор Університету Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка);

Палінчак Микола Михайлович – доктор політичних наук, професор, декан факультету міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Петришин Олександр Віталійович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Перший віце-президент Національної академії правових наук України;

Рогач Іван – кандидат юридичних наук, доцент, юридичний факультет Університету Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка);

Семерак Олександр Созонович – кандидат юридичних наук, професор кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Севрюков Олександр Павлович – доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального та конституційного права Люберецької філії Російського державного соціального університету (м. Люберці, Російська Федерація);

Сідак Микола Васильович – доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Скрипнюк Олександр Васильович – доктор юридичних наук, професор, керівник відділу міжнародних наукових зв’язків НАПрН України, академік Національної академії правових наук України;

Станіш Пьотр доктор права, професор, декан факультету права, канонічного права та адміністрації Люблінського католицького університету імені Івана Павла II (м. Люблін, Республіка Польща);

Ступник Ярослав Валерійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Фазикош Василь Георгійович – кандидат юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Чечерський Віктор Іванович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Ярема Василь Іванович – доктор економічних наук, професор кафедри господарського права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Copyright © 2003-2019. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»