Заходи кафедри

Зразок оформлення заявки

Міжнародна науково-практична конференція

«ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВОВА ДЕРЖАВА»

 

м. Ужгород, 15-16 вересня 2017 р. 

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері юридичних наук. 

Форма проведення: заочна.

Мова конференції: українська, польська, словацька, російська, англійська. 

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 2. Конституційне право; муніципальне право;
 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 5. Трудове право; право соціального забезпечення;
 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 11. Міжнародне право;
 12. Філософія права. 

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 12 вересня 2017 р. (включно) наступні документи:

1) заповнену за зразком заявку;

2) тези доповіді;

3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка,  для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Русін_Заявка,  Русін_Тези, Русін_Внесок

Електронна адреса:   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Вимоги до тез доповіді 

 • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)
 • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний.
 • Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ініціали автора автора, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт Times New Roman №14.

Наприклад:

 1. Конституційне право; муніципальне право

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 

Русін М. В.

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства

Ужгородського національного університету

м. Ужгород, Україна

 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 • Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

  

Порядок оплати організаційного внеску

Розмір організаційного внеску становить 210 грн.

Учасникам з України внесок необхідно оплатити за наступними реквізитами:
Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк»
Рахунок одержувача: 26252010265734
ОКПО: 2962402118
МФО банка одержувача: 351005
ПІБ одержувача: Бєлов Дмитро Миколайович
Призначення платежу: поповнення рахунку Бєлова Д.М. від ПІБ учасника

Перерахунок організаційного внеску можна зробити в відділенні будь-якого банку в Україні.

Учасникам з інших держав необхідно оплатити організаційний внесок за допомоги міжнародної системи грошових переказів – Western Union. Оплату необхідно здійснити на Бєлова Дмитра Миколайовича (д.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету).

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції, який буде направлено на поштову адресу учасників, вказану у заявках.

Яндекс.Метрика

Copyright © 2003-2017. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»